Cloud

Het fenomeen cloud biedt uitgebreide mogelijkheden om infrastructuur goedkoper en efficiënter te realiseren en toe te passen. Daarmee kan dus worden bespaard op operationele kosten en ook hoeft er minder (vaak erg dure) hardware te worden aangeschaft.

Bij het toepassen van de cloud worden veel hoofdbrekers rondom infrastructuur uit handen genomen en vaak kunnen complexe omgevingen met een druk op de knop (of soms zelfs volledig automatisch) worden geregeld. Als een toepassing (bijvoorbeeld een app voor het uitbrengen van je stem voor een televisieprogramma) een piek in gebruik vertoont, kan er tijdelijk (automatisch) meer capaciteit aan die toepassing worden toegewezen. Zodra de vraag naar capaciteit weer afneemt, wordt die automatisch verkleind.

De kosten die gepaard gaan met het afnemen van diensten en faciliteiten die in de cloud beschikbaar zijn, worden berekend aan de hand van daadwerkelijk gebruik en zijn daarmee een stuk lager dan wanneer eigen infrastructuur wordt gebruikt. Ook worden zaken als beveiliging, opslag van gegevens, het maken van backups en het repliceren van data voor het verhogen van de beschikbaarheid door de cloud providers geregeld.

Cloud oplossingen

iServe-IT adviseert en ondersteunt organisaties bij het adopteren van de cloud in de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan zaken als:

  • Het bepalen van de toepasbaarheid en de mogelijkheden van de cloud in uw situatie
  • Het (her-)inrichten van uw infrastructuur
  • Het ontwikkelen en automatiseren van inrichting en onderhoud van uw infrastructuur
  • Het ontwikkelen van software die wordt gehost in de cloud
  • Het integreren van data en/of applicaties met behulp van de cloud
  • In samenwerking met een cloud provider (delen van) uw huidige infrastructuur en/of toepassingen migreren naar de cloud

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren