Cloud Solutions

iServe-IT ICT consultancy biedt advies en praktische ondersteuning bij het (willen gaan) werken in de cloud.AWS-Certified-Solutions-Architect-Associate

Een greep uit de diensten die iServe-IT ICT consultancy op het gebied van Cloud Computing verleent:

 • Het bepalen van de toepasbaarheid en de mogelijkheden van de cloud in uw situatie
 • Het ontwerpen en/of (her-)inrichten van uw infrastructuur
 • Het ontwikkelen van geautomatiseerde inrichting en onderhoud van uw infrastructuur
 • In samenwerking met een cloud provider (delen van) uw infrastructuur en/of toepassingen migreren naar de cloud

Software ontwikkeling

Of het nu gaat om het implementeren van bedrijfslogica in een database, een maatwerk (responsieve web-) applicatie, het realiseren van een website of het vervaardigen van rapportage op basis van uw bedrijfsgegevens; Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van software op diverse platforms en met verschillende technieken en programmeertalen, kan iServe-IT ICT consultancy u bedienen met advies en ondersteuning op het gebied van maatwerk software ontwikkeling.

Een greep uit de diensten die iServe-IT ICT consultancy op het gebied van software ontwikkeling verleent:

 • Database ontwerp en implementatie (o.a. met Oracle Database).
 • Web-development (o.a. met HTML5/CSS3, Javascript, PL/SQL, Oracle APEX).
 • ETL processen ontwikkelen (Oracle Warehouse Builder, Pentaho Data Integration).
 • Data Consolidatie, Conversie, Cleansing (o.a. met PL/SQL)
 • Operationele- en Management Rapportage (o.a. met JasperServer/JasperReports en Oracle APEX).

Software implementatie

Naast het ontwikkelen van maatwerk software heeft iServe-IT ICT consultancy ook uitgebreide ervaring met het uitrollen, configureren en aanpassen van standaard software. Veelal betreft het dan Open Source producten, gebaseerd op (Debian) Linux. De opzet varieert van een complete installatie met software voor het ondersteunen van dagelijkse administratieve werkzaamheden, tot specifieke omgevingen met allerlei (netwerk-)diensten, zoals bijvoorbeeld web-/database-/rapportage-/mail- of andere servers, waar de gebruikers van ontwikkelde maatwerk software mee werken of ontwikkelaars – al dan niet in groepsverband – software op kunnen bouwen en testen.

In aanloop naar het opereren vanuit de cloud kunnen de hiervoor genoemde software implementaties worden uitgevoerd in de vorm van virtuele machines. U beschikt vervolgens over een zgn. private cloud, die in de toekomst eenvoudig om te werken is naar een hybride cloud of zelfs volledig op cloud-gebaseerde faciliteiten kan worden overgezet.

Een greep uit de diensten die iServe-IT ICT consultancy op het gebied van software implementatie verleent:

 • Virtual Computing (Virtualisatie) met behulp van Virtualbox of VMware
 • Linux Server implementaties voor o.a. web applicaties, databases en rapportage diensten.
 • WordPress implementatie / maatwerk voor het vervaardigen van uw website(s).

DevOps engineering

Naast het ontwikkelen en implementeren van (maatwerk) software ondersteunt iServe-IT u graag met het operationele beheer van de geleverde software. In de praktijk worden veel operationele beheertaken geautomatiseerd met behulp van (maatwerk) ontwikkelde software en scripts. Er worden op die manier zaken geregeld als het monitoren van de performance, het loggen van foutsituaties bij het gebruik van de software, het verladen van data vanuit andere systemen, of het maken van backups. Het uitvoeren van de operationele beheertaken door ontwikkelaars, die vaak van de gelegenheid gebruik maken om software en scripts te ontwikkelen voor het ondersteunen van die activiteiten, doet de grens tussen de vakgebieden van ontwikkelaars en operationele beheerders vervagen en er wordt opgetreden in de rol van DevOps engineer.

iServe-IT ICT consultancy, bereikbaar voor iedereen

iServe-IT ICT consultancy richt zich niet enkel op de groot-zakelijke markt, maar ook op het MKB, ZZP’ers en particulieren. Wilt u bijvoorbeeld een kleinschalige ICT toepassing realiseren, een eigen cloud computing (virtualisatie) omgeving opzetten, of advies/ondersteuning bij een kantoor-aan-huis of thuis-werkplek voorzien van de juiste hard- en software voor ICT werkzaamheden op afstand? iServe-IT!

Meer informatie

Neem contact op voor meer informatie!